robot love is queer

Heather, East Coast, queerball, fangirl. movies, music and pop culture. social issues and anti-isms.

instagram | twitter | spotify | goodreads | talk to me

latenightlaundromat:

nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

so much beauty

(via crossedwires)

 1. angelwithaphonebox reblogged this from cryscokid
 2. humansascrnaments reblogged this from actuallythomyorke
 3. paesour reblogged this from kisu-no-hi
 4. acemilie reblogged this from diffusus
 5. runarye reblogged this from kisu-no-hi
 6. ni-ya reblogged this from hopelesswillwin
 7. pahsmina reblogged this from diffusus
 8. diffusus reblogged this from hopelesswillwin
 9. hopelesswillwin reblogged this from fuckin-drag
 10. fine-shrine reblogged this from secnarfrelram
 11. fuckin-drag reblogged this from kisu-no-hi
 12. artsyfartsyandilikeit reblogged this from lambkid
 13. elsie-phoenix reblogged this from letmegrabyourcuteass
 14. mizunomegami reblogged this from bananaprintsofa
 15. yamaiken reblogged this from kisu-no-hi
 16. syn-do reblogged this from kisu-no-hi
 17. princessofmarigoldsandtea reblogged this from kisu-no-hi
 18. dumbgeekstuff reblogged this from tienequesalir
 19. superbep reblogged this from kisu-no-hi
 20. tienequesalir reblogged this from saltandoencharcos
 21. c-secbiscuit reblogged this from letsbeparabatai
 22. de-emma reblogged this from letsbeparabatai
 23. letsbeparabatai reblogged this from kisu-no-hi
 24. totally-time-travel reblogged this from kisu-no-hi
 25. zerkiiv reblogged this from kenyasakura2003
 26. lanadegay reblogged this from kenyasakura2003