robot love is queer

Heather, East Coast, queerball, fangirl. movies, music and pop culture. social issues and anti-isms.

instagram | twitter | spotify | goodreads | talk to me

latenightlaundromat:

nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

so much beauty

(via crossedwires)

 1. chasingarrows reblogged this from vietnamgirlscollection
 2. nostalgicnudist reblogged this from light-essence
 3. torabelichan reblogged this from yami-shin
 4. lavawitch reblogged this from lavakid
 5. indiglowaura reblogged this from mamabearearthquake
 6. kindatruth reblogged this from washingtontreecult
 7. iambiscuitcat reblogged this from contramonte
 8. washingtontreecult reblogged this from mamabearearthquake
 9. hippiepotamiss reblogged this from mamabearearthquake
 10. perfectionisforeigntome reblogged this from mamabearearthquake
 11. ricoverivirtuali-sexysolitudini reblogged this from floatingmemories
 12. what3v3ronly reblogged this from maahammy
 13. avella reblogged this from twosomeness
 14. t1tzorgtf0 reblogged this from mother-rucker
 15. obscenester reblogged this from mother-rucker
 16. xytq reblogged this from coersis
 17. coersis reblogged this from maahammy
 18. necronancy reblogged this from maahammy
 19. carroline reblogged this from mother-rucker
 20. intentionallyhomosexual reblogged this from daisybucanunot
 21. the-great-disappointment reblogged this from maahammy
 22. 77harlem reblogged this from motor0lablazr